Vet du hva en rehabiliteringsterapeut gjør?

Skrevet av Sunniva Morgan 28/1-2014 til bloggen "Sprek Hund"

Jeg får ofte spørsmål om hva jeg egentlig jobber med og jeg blir ofte overrasket når kunder spør meg om jeg tilbyr en bestemt tjeneste som for meg selv er innlysende at jeg tilbyr. Ulempen med å ha en vanntredemølle er at folk gjerne tror at det er det eneste jeg kan tilby - en økt i vanntredemølla. Sannheten er at jeg har mye mer å tilby... mye, mye mer. Jeg tenkte derfor det var på tide å skrive en artikkel om hva jeg egentlig driver med sånn at du som hundeier kan få et bedre innblikk i hva du kan bruke meg til, noe som igjen kan komme din hund til gode.

Vanntredemølle er et supert hjelpemiddel i blant annet opptrening av hunder, men det er ikke det eneste jeg kan tilby!

Hva slags utdannelse har jeg?

Dessverre finnes det ingen fulltids utdannelser i Norge innenfor fysioterapi på dyr, og i teorien kan hvem som helst, også folk uten noen som helst utdannelse utføre fysioterapi på dyr. Hvis man tenker på at du for å kunne jobbe som fysioterapeut for mennesker må ha en bachelor utdannelse (3 år fulltid) + 1 års turnus sier det seg selv at det trengs mer kompetanse enn noen helge kurs for å kunne beherske dette fagfeltet. For å kunne tilby så høy kvalitet på tjenestene mine som mulig har jeg alltid vært opptatt av å ha en solid utdannelse i bunnen og i tillegg til utdannelsen som dyrepleier har jeg omfattende etterutdanning både innenfor hundefysioterapi, medisinsk akupunktur, smertebehandling, rehabilitering av hund (og hest) og hundemassasje. Grovt regnet har jeg vel 6 år med deltidsstudier tilsammen innenfor disse emnene. I tillegg har jeg tatt en rekke enkeltstående kurs innenfor rehabilitering og fysioterapi av hund og hospitert på rehabiliteringsklinikker/avdelinger både i Sverige, England og Norge. Siden fysioterapi for dyr historisk sett er et ganske nytt felt innenfor veterinærmedisinen foregår det en rivende utvikling på området. For å henge med i utviklingen er det dermed viktig å til enhver tid holde seg faglig oppdatert og følge med på forskning og utvikling innenfor feltet. Dette krever mye i form av egenstudier og mye lesing på fritiden.

Tittelbruk

Årsaken til at jeg kaller meg rehabiliteringsterapeut og ikke hundefysioterapeut er at fysioterapeut er en beskyttet tittel i Norge. Dvs at ingen har lov til å bruke denne tittelen eller titler som inneholder ordet "fysioterapeut" uten at de har autorisasjon som humanfysioterapeut i Norge. Jeg er opptatt av at man skal holde seg innenfor gjeldende regelverk og respektere andres titler og ser på det som useriøst at folk bruker titler som "fysioterapeut", "hundefysioterapeut", "fysio/rehabiliteringsterapeut" (nei det er ikke lov å bruke det selv om det kombineres med noe annet!) ol. med mindre man har lovmessig rett til å bruke tittelen. Kommer du over noen som bruker titler som inneholder "fysioterapeut" uten at de har autorisasjon som fysioterapeut (på mennesker) er det greit å være klar over dette. Feilaktig tittelbruk er ikke et kvalitetesstempel og det er rett og slett ikke greit.

Det er også litt forvirring rundt begrepet "autorisert". I Norge er det kun veterinærer og dyrepleiere som er autorisert dyrehelsepersonell av mattilsynet, og dermed har en offentlig autorisasjon. I dette ligger det at det stilles visse, offentlige krav, til omfang og innhold i utdannelsen. Dessverre er det enkelte kurstilbydere som gir "autorisasjon" til de som tar deres kurser. Selv om dette lovmessig er innafor, så skaper det en del forvirring. Det er greit å være klar over at disse autorisasjonene ikke kommer fra mattilsynet og at det ikke finnes noen offentlige krav til innhold i kursene. Ideelt sett skulle de som har denne typen kurs i alle sammenhenger alltid skrevet hvor de er autorisert fra, f.eks. autorisert rehabiliterinsterapeut fra...., men dessverre brukes alt for ofte kun tittelen autorisert hundemassør/autorisert rehabiliteringsterapeut etc. og dermed gis det uttrykk for at man innehar en offentlig autorisasjon. Den største sikkerheten for kompetanse når du velger hvem som skal behandle dyret ditt har du om du velger en veterinær, dyrepleier eller humanfysioterapeut med etterutdanning innenfor fysioterapi på dyr fra universitet (selv om det selvsagt finnes enkelte andre som kan ha opparbeidet seg tilstrekkelig kunnskap og erfaring uten å ha denne type utdannelse). Det er også et kvalitetesstempel at behandlingen utføres på dyreklinikk i tett samarbeid med veterinær. Selvstendig behandling av syke og skadde dyr av ufaglære utenfor rammene av en dyreklinikk er ikke ok.

Det å velge riktig behandling krever mye kompetanse

Hva kan jeg tilby?

 • En full gjennomgang av nerve-, muskel- og skjelettsystem for alle hunder - gamle, unge, friske, skadede/opererte, utstillingshunder, sports-/jakthunder, overvektige eller hunder som bare fortjener "det lille ekstra"
 • Smerteevaluering og smertebehandling
 • Konservativ (ikke-kirurgisk) behandling. Dette er aktuelt i tilfeller hvor hunden har skader som ikke kan/bør opereres
 • Post-operativ (etter operasjon) rehabilitering
 • Laserbehandling
 • Medisinsk akupunktur
 • Elektroterapi
 • Trening i vanntredemølle som del av rehabilitering eller utholdenhets-/styrketrening for friske hunder
 • Støtte, råd og oppmuntring for å hjelpe deg og hunden din gjennom opptrening etter skade eller operasjon
 • Nevrologisk rehabilitering for hunder som er helt paralyserte, har svakhet i beina eller bare sleper litt på et bein (enten de har gjennomgått ryggkirurgi eller ikke).
 • Behandling for å redusere kronisk smerte f. eks. ved artrose.
 • Massasje, stretching, leddmobilisering mm som del av rehabilitering, forebyggende for sports- og arbeidende hunder eller som velvære for friske dyr
 • Treningsrådgivning for hardt arbeidende hunder
 • Utredning av halte hunder/hunder med bevegelsesproblemer sammen med veterinær
 • Gjennopptreningsprogram etter skade eller operasjoner som inkluderer både øvelser du kan gjøre hjemme og behandling/trening på klinikken
 • Vektreduksjonsprogram - jeg kan hjelpe hunder som er i litt "godt hold" med å gå ned i vekt
 • Kvalitetssikring og dokumentasjon av progresjon - f.eks. ved hjelp av målebånd for å måle muskelvolum og vinkelmåler for å måle leddutslag
 • Rådgivning for bruk av riktig utstyr
 • Salg av utstyr til bruk i trening og rehabilitering - fysioballer, leddomslag, vektmansjetter, dekken, trekkseler, turseler, sokker osv.
 • Telefonkonsultasjoner for å hjelpe eiere og hunder som ikke har mulighet til kvalifisert hjelp i nærheten av sitt hjemsted
 • Kurs og temakvelder både på klinikken og for hundeklubber ol

I tillegg har jeg som rehabiliteringsterapeut en profesjonell forståelse for hva rehabilitering og fysioterapi kan hjelpe med og hva det IKKE kan hjelpe med. Her er det dessverre en del terapeuter som ikke har fått med seg helheten. F. eks. vil man ikke ved alle typer skader ha nytte av å f. eks. trene i vanntredemølle (ved enkelte skader kan det fakisk gjøre ting verre!). Da er det opp til meg som terapeut, i samråd med behandlende veterinær, å vurdere om det er vel anvendte penger (og tid) fra eiers side å bruke på akkurat den behandlingen eller om vi kan oppnå bedre resultater ved andre behandlingsmetoder. Øvelser og behandlinger må være målrettede og spesifikke og dette kan kun oppnås gjennom en grundig evaluering av hele hunden og akkurat den hundens behov. En allsidig tilnærming er alltid viktig. Flere behandlingsformer vil gjerne gå hånd i hånd og som oftest vil ikke en enkelt behandlingsform alene løse et problem. Et eksempel på dette er hunder med nedsatt funksjon i et område (f. eks. på grunn av en muskelstrekk). Massasje alene vil kunne gi en midlertidig lindring av problemet, men siden den nedsatte funksjonen har ført til at musklene i området ikke har jobbet optimalt vil vi i de fleste tilfellene ikke få en god og varig løsning på problemet uten å legge inn målrettede styrkeøvelser for å gjenopprette muskelfunksjon - og styrke.

Om du lurer på om jeg kan tilby behandling som kan hjelpe akkurat ditt dyr så er det bare å ta kontakt, så lover jeg å gi deg et ærlig svar og et realistisk bilde på hva vi kan oppnå :)