Kurs og temakvelder

Vi tilbyr mange forskjellige kurs og temakvelder.

Eksempler på emner vi kan forlese i:

  • Sportsmedisin
  • Skadeforebygging
  • Treningslære og treningsplanlegging
  • Anatomi og fysiologi
  • Hundemassasje
  • Fysioterapi
  • Smerte
  • Trening av balanse, koordinasjon og stabiliserende styrke

Temakvelder og kurs som holdes på klinikken vil annonseres på vår facebookside og hjemmeside. Vi holder også kurs og temakvelder på forespørsel for hundeklubber ol. Priser for dette er 2000,- for en forelesningstime, 3000,- for to forelesningtimer og 4000,- for tre forelesningstimer. Kjøring og evt opphold kommer i tillegg. For kurs av lengre varighet spør for pris. Rene promoterende foredrag som f. eks. informerer om behandlingstilbudet ved klinikken eller fysioterapibehandling generelt holdes vederlagsfritt.