Kurs og temakvelder

Vi tilbyr mange forskjellige kurs og temakvelder.

Eksempler på emner vi kan forlese i:

Temakvelder og kurs som holdes på klinikken vil annonseres på vår facebookside og hjemmeside. Vi holder også kurs og temakvelder på forespørsel for hundeklubber ol. Priser for dette er 1500,- for en forelesningstime, 2500,- for to forelesningtimer og 3000,- for tre forelesningstimer. Kjøring og evt opphold kommer i tillegg. For kurs av lengre varighet spør for pris. Rene promoterende foredrag som f. eks. informerer om behandlingstilbudet ved klinikken eller fysioterapibehandling generelt holdes vederlagsfritt.

Utskrift