Priser fysioterapi

På Sveberg Dyrehospital tilbyr vi et bredt utvalg av tjenester innenfor fysioterapi. I tabellen under finner du oversikt over prisene på de vanligste tjenestene. Vi individ tilpasser all behandling og innholdet i behandlingene kan variere mye fra pasient til pasient. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker et prisoverslag på behandling av hunden din

Fysioterapeutisk utredning Utredning av mer komplisert/vanskelig problematikk hvor veterinær ikke har stilt en ekstakt diagnose eller hvor problemet er veldig komplekst. Inkluderer mønstring, undersøkelse av hele hundens bevegelsesapparat, spesifikke tester mm., samt om nødvendig utarbeidelse av trenings/behandlingsprogram. Hunden må ha vært undersøkt av veterinær før det settes opp time til fysioterapeutisk utrening 1461,-
Fysioterapi 1. gangs konsultasjon Før oppstart av rehab/fysio i tilfeller hvor veterinær har stilt en konkret diagnose/hunden er operert etc. Inkluderer mønstring, undersøkelse, spesifikke tester mm., samt utarbeidelse av treningsprogram. 1035,-
Fysioterapeutisk behandling Behandling med manuell terapi/leddmobilisering, massasje, stretching, laser, akupunktur (pristillegg for laser og akupunktur). Behandlingsomfang og kombinasjoner skreddersys hundens skade og behov. 456,- til 628,-
Forebyggende fysioterapi For friske hunder som har behov for forebyggende behandling. Inkl. gjennomgang av hundens bevgelsesapparat, samt behandling med manuellterapi/leddmobilisering, massasje, stretching mm. Tillegg for akupunktur og/eller laser. Det selges også klippekort på 5 og 10 behandlinger for hhv 2826,- og 5339,- 628,-
Tillegg for behandling med vestlig/medisinsk akupunktur Brukes som del av fysioterapi for å oppnå smertelindring, behandle triggerpunkter og vanskelige sår mm. Vi har også tilbud om elektroakupunktur. 84,-
Laserbehandling av sår eller annen lokalbehandling Brukes som del av fysioterapeutisk behandling bla for å behandle hevelser/inflammasjoner og fremme tilheling av skader, samt behandle sår. 201,- til 496,-
 Laser som tillegg til annen behandling

 

53,-
Vanntredemølle Benyttes under opptrening etter skader og operasjoner, samt trening av friske hunder. For hunder under opptrening gis halv pris på 5. gang og 10. gang gratis. For friske hunder selges klippekort. 628,-