Smertebehandling

På Sveberg Dyrehospital er vi opptatt av å gi en så optimal smertebehandling som mulig både i forbindelse med akutte smerter (etter skader, operasjoner etc.) og i forbindelse med kroniske smerter (artroser, ryggproblemer etc.). Sunniva Morgan som jobber med rehabilitering hos oss er den eneste i Norge som innehar tittelen Certified Veterinary Pain Practitoner (CVPP) via International Veterinary Acadamy of Pain Management (IVAPM), samt er sertifisert i medisinsk akupunktur og kronisk smertebehandling via European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS). Våre dyerpleiere som jobber med operasjonspasienter har også etterutdanning innenfor analgesi (smertebehandling).

Det er veterinæren som har hovedansvaret for smertebehandlingen og som rekvirerer smertestillende medikamenter, men rehabiliteringsterapeutenes og/eller dyrepleiernes observasjoner er viktige for å kunne gi en så optimal smertebehandling som mulig. Ved et nært samarbeid mellom veterinær og rehabiliteringsterapeut/dyrepleier og eier er det lett å justere smertebehandlingen ved behov. Ved inngrep som krever rehabilitering i etterkant ser vi dessuten ofte at hunder som får slik oppfølging kan ha et mindre behov for medikamentell smertebehandling sammenlignet med de som ikke gjør det. Dette kommer av at mange av de behandlingene vi gjennomfører innenfor fysioterapi kan ha en smertestillende effekt. I tillegg er det lett for rehabiliteringsterapeuten, som gjerne ser pasienten oftere enn veterinæren, å legge merke til endringer i hundens atferd som kan tyde på økt smerte.

Behandling av akutte smerter

Smertebehandling er meget viktig for pasienter som har skader eller gjennomgår operasjoner, og er en viktig del av rehabiliteringen i etterkant. Å behandle smerte på riktig måte kan i mange tilfeller ha stor betydning for sluttresultatet etter en operasjon, og selvsagt også for hundens velbefinnende frem til den blir frisk. Ubehandlet smerte kan ha mange negative effekter på kroppen som f. eks. dårligere immunforsvar, negative effekter på stoffskiftet, dårligere næringsopptak og forlenget rehabiliteringsperiode. En hund som har vondt vil påvirkes av negativt stress og vil også være motvillig til håndtering, noe som igjen vil gjøre det vanskeligere å gi den optimal pleie og behandling. Ubehandlet eller inadekvat behandlet akutt smerte kan dessuten bidra til utviklingen av kronisk smerte som kan være meget utfordrende å behandle. Behovet for smertebehandling vil variere i forhold til hvilken type skade eller operasjon hunden har gjennomgått og vil også være veldig forskjellig fra individ til individ.

Kronisk smerte

Kronisk smerte kan defineres som smerte som vedvarer utover helingstiden for en skade. Kronisk smerte er et velferdsproblem for dyret og mange eiere med dyr som har kroniske smerter er fortvilte fordi de bekymrer seg for dyrets livskvalitet og blir frustrerte fordi smertene kan være vanskelige å behandle. Vanlige årsaker/opphav til kroniske smerter er artroser og ryggproblemer/nervesmerter, men vi behandler også en del pasienter hvor man til tross for grundige undersøkelser ikke finner noen nøyaktig årsak til smertene. Noe av grunnen til dette er nettopp dette med at kroniske smerter ofte vedvarer utover helingstiden for en skade, noe som  betyr at den primære årsaken ikke nødvendigvis lengre er mulig å finne, men nervesystemet er blitt «fyrt opp» til å fortsatt reagere.

Alle hunder som skal utredes på rehabiliteringsavdelingen mtp evt kronisk smerte skal være undersøkt av veterinær først. Utredning av rehabiliteringsterapeut skjer også i tett samarbeid med veterinær. Konsultasjonen på rehabiliteringsavdelingen tar sikte på å, så objektivt som mulig, vurdere hvordan dyret har det og hvor store smertene er. Selv om dyr ikke snakker på samme måte som vi gjør kan de fortsatt «fortelle» om smertene på sin måte. Dette gjør de f eks. via endringer i atferd, gjennom fysiske handlinger de har problemer med å gjennomføre eller har sluttet å gjøre, gjennom positur/holdning og bevegelser og via deres respons på undersøkelse. Hvert av disse aspektene i seg selv er ikke konklusive mtp på smerte og lidelse. F. eks. er det ikke sånn at en hund som ikke hopper like villig inn i bilen lengre må ha smerter. Det kan være andre årsaker til en slik endring i atferd som f. eks. ny bil eller mange turer til steder hunden ikke liker å være etc. De fleste katter misliker å få leddene strukket ut uten at smerte er årsak og mange dyr kan bli mer klengete på eier pga endringer i huset/boforhold som har gjort de usikre. Vår ekspertise ligger i å være i stand til å tolke alle disse aspektene i lys av pasientens temperament og tidligere opplevelser sånn at en vurdering av relevansen i slike endringer kan bli gjort.

Når vi har evaluert i hvilken grad dyret har smerter og hvor mye det lider kan vi vurdere mulige årsaker til smerte, da dette vil være avgjørende for hvordan vi behandler. Når vi har vurdert dette kan vi legge en behandlingsplan tilpasset det enkelte tilfellet. En slik plan inneholder gjerne en kombinasjon av medikamentell behandling, fysioterapibehandling og behandling/øvelser/tilpasninger du som eier kan gjøre hjemme for å hjelpe dyret ditt.