Kirurgi

På våre klinikker har vi bred erfaring innen kirurgi, og våre rutinerte team utfører alt fra enkle bløtvevsinngrep til avansert bein-, ledd- og ryggkirurgi. De mest avanserte behandlingene tilbyr vi kun på Sveberg Dyrehospital. I menyen til venstre kan du lese mer om noen av tjenestene vi tilbyr (denne er pr nå under utarbeidelse). Dette er på ingen måte en utfyllende liste. Vennligst ta kontakt om du lurer på om vi utfører en tjeneste som ikke er listet i menyen.

Undersøkelse før kirurgi

I forkant av alle inngrep gjennomfører vi en grundig klinisk undersøkelse som inluderer blant annet kontroll av hjerte og lunger. I mange tilfeller vil den kliniske undersøkelsen komplementeres med blodanalyse, røntgen og/eller ultralyd i forkant av inngrepet for at vi skal kunne få en enda bedre oversikt over dyrets tilstand og kunne gjøre en god risikovurdering. Eventuelle funn under en slik undersøkelse kan gjøre at vi får avdekket tilstander som gjør at vi må sette inn ekstra tiltak eller benytte andre medisiner i forbindelse med inngrepet, eller i enkelte tilfeller også avlyse eller utsette inngrepet.

Innledning til narkose

Vi tilpasser alltid narkosen individuelt ved å ta hensyn til ditt dyrs art, rase, alder, vekt, almenntilstand og eventuelle sykdommer. Før dyret legges i narkose gir vi vanligvis et beroligende og smertestillende medikament, såkalt premedisinering. Det beroligende medikamentet gir vi for å minimere stress og uro hos dyret og for å gjøre narkosen mer stabil. Smertelindring gis som del av premedikasjonen for å minimere smerte under og etter inngrepet. Når denne første injeksjonen har god effekt gis et hurtigvirkende anestesimiddel via et venekateter sånn at dyret blir trøtt nok til at det kan intuberes (tube legges ned i halsen) – dette kalles induksjon av narkose. Gjennom venekateteret gir vi også intravenøs væske og medikamenter under og etter inngrepet.

Selve narkosen

Alle inngrep hos oss utføres i gassnarkose. Dette er den tryggeste og mest skånsomme formen for narkose. Ved bruk av gassnarkose intuberes pasienten (det legges en tube ned i luftrøret), noe som sikrer en jevn tilførsel av anestesigass og oksygen og det er enkelt å regulere anestesidybde etter pasientens behov. Intravenøs væsketerapi brukes i forbindelse med de aller fleste inngrep. Det å ligge i narkose vil påvirke dyrets evne til varmeregulering og vi har derfor mulighet for varmeterapi både underveis i operasjonsforløpet og ved oppvåkning.

Overvåkning før, under og etter narkose

I forbindelse med alle inngrep vil pasienten følges av en autorisert dyrepleier med spesialkompetanse på anestesi, og som sammen med veterinæren er ansvarlig for anestesien. Vi har også dyrepleier med spesialkompetanse på anestesi av eksotiske dyr som fulger, kaniner, gnagere og reptiler. I forkant av inngrepet legger veterinær og dyrepleier sammen en plan for medisinering og anestesiforløp. Overvåkingen i forbindelse med inngrepet gjøres både ved kliniske undersøkelser av dyret underveis i anestesiforløpet samt ved hjelp av avansert overvåkningsutstyr som kontinuerlig overvåker parametre som pasientens temperatur, EKG (hjertets elektriske aktivitet), blodtrykk, CO2 nivå, blodets oksygenmetning, pustefrekvens og puls. 

Oppvåkning

Når inngrepet er over skrus tilførselen av narkosegass av, og dyret ligger intubert og puster inn luft med ekstra høyt nivå av oksygen, samt overvåkes kontinuerlig, fram til det begynner å reagerer. Når tuben er fjernet overføres dyret til oppvåkningsavdelingen. Oppvåkningen foregår i rolige omgivelser med dempet belysning. Hunder, katter og kaniner og gnagere har separate oppvåkningsrom. Dyret monitoreres også under oppvåkningen og det utføres regelmessige kontoller av dyrets almenntilstand, puls, pust og kroppstemperatur. Ved behov fortsetter vi med intravenøs væskebehandling, samt gir smertestillende medikamenter også under oppvåkningen. Vanligvis vil dyret ditt være klart til å få reise hjem når det er helt våkent og i fin form. I noen tilfeller, f. eks. ved økt risiko eller spesielt smertefulle inngrep, kan det være nødvendig at dyret blir på dyrehospitalet en stund for videre overvåkning og behandling.

Smertelindring

Som nevnt over har vi meget gode rutiner for smertelindring både før, under og etter operasjon. Protokoll for smertebehandling vil tilpasses hver enkelt pasient og inngrepets art, samt justeres underveis. God smertelindring er alfa og omega ikke bare for dyrets velferd i forbindelse med et inngrep, men også for resultatet på lang sikt.

Risiko og komplikasjoner ved narkose og kirurgiske inngrep

Det er ikke til å komme unna at det å legge dyr og mennesker i narkose og gjennomføre kirurgiske inngrep alltid vil innebære en viss risiko for at det kan oppstå komplikasjoner. Vi minimerer denne risikoen ved gode rutiner før, under og etter operasjon og narkoserisikoen er betydelig lavere nå enn den var bare for noen år tilbake. Dagens narkosemetoder er veldig sikre, og godt utdannet personell, samt avanserte overvåkningsmetoder gjør at vi kan gripe raskt inn om noe skulle skje. Dyrets rase, alder, sykdom og medisinske status påvirker risikonivået. Det samme vil inngrepets art og varighet. For et ungt og friskt dyr er risikoen ved narkose minimal, og de uhyre få tilfellene av alvorlige komplikasjoner eller dødsfall i forbindelse med narkose oppstår sannsynligvis som følge av en underliggende sykdom som ikke har latt seg avdekke under de innledende undersøkelsene. Risikoen ved narkose og kirurgi øker for eldre dyr eller dyr som har underliggene sykdommer. En del arter og raser har også noe høyere risiko, dette gjelder f. eks. kaniner og gnagere, samt en del kortsnutede hunde- og katteraser. Før hver operasjon utføres det derfor alltid en individuell risikobedømmelse. Risikoen ved å utføre et inngrep må alltid veies opp mot gevinsten av at dyret legges i narkose og opereres. 

Les mer om våre rutiner for levering og henting av pasienter her.