Poliklinikk

I poliklinikken undersøker vi alle slags kjæledyr. Eksempler på det vi gjør i poliklinikken er: kliniske undersøkelser, alle typer vaksinasjoner, chipmerking, parasittundersøkelse og -behandling, sårbehandling, slanking/vektkontroll, enkle utredeninger og utstedelse av helseattester og pass. Vi tilbyr også tjenester som kloklipp og enkelt pelsstell. I poliklinikken utføres også innledende undersøkelser før innleggelser eller større inngrep. Det blir alltid utført en klinisk undersøkelse i forbindelse med vaksinasjon. Dette for å sikre at dyret er friskt nok til å få vaksine, men også fordi vi da kan oppdage eventuelle unormale funn på et tidligere stadie.

 Timebestilling

Vi er opptatt av å gi så god service og behandling som overhodet mulig. For å sikre best mulig behandling og kort ventetid har vi derfor timebestilling i poliklinikken, med unntak av mandag og torsdag mellom 16 og 18 hvor vi har drop-in. I drop-in tiden kreves ingen timebestilling, men vi har her kun mulighet til enkle behandlinger og undersøkelser. Ved behov for større utredninger og operasjoner vil det bil satt opp time til dette.

Ved behov for akutt hjelp vil dette selvfølgelig utføres uten behov for time. Det er likevel fint om du ringer på forhånd sånn at vi vet at dere kommer og er klare til å ta i mot dere.

Her finner du våre åpningstider