Behandlings- og operasjonsforberedende rom

Her utføres undersøkelser og behandlinger av inneliggende pasienter, og forberedelse av pasienter som skal inn til operasjon.