Laboratorium

Her har vi to maskiner for analyse av blodprøver; en hematologimaskin som analyserer blodcellene, og en blod-kjemi maskin som måler forskjellige innholdsstoffer i blodplasma. Disse maskinene kommuniserer med datasystemet vårt sånn at prøveresultater automatisk blir tilknyttet rett pasient i journalsystemet vårt. Vi har også mikroskop, avtrekksskap for håndtering av prøver og kjemikalier, utstyr for analyse av urin og avføring og hurtigtester for blant annet påvisning av flåttbårne sykdommer. I tilfeller som krever spesielle prøver som vi ikke kan analysere på vårt laboratorium, blir disse sendt til eksterne laboratorier.