Operasjonsrom

Operasjonsrommet er adskilt fra de andre rommene for å kunne holde rommet så sterilt som mulig. Ved alle kirurgiske inngrep benytter vi gassanestesi (inhalasjonsanestesi). Vi benytter en gass som heter sevoflurane som er den tryggeste og mest skånsomme av anestesigassene. Ved hjelp av overvåkningsutstyr registreres blant annet blodets oksygenmetning, puls, CO2-nivå og respirasjon. I tillegg til å tolke verdiene som overvåkningsutstyret viser, monitorerer vi regelmessig de kliniske tegn hos dyret, blant annet reflekser, sirkulasjon og respirasjon. En god anestesi er viktig for at veterinæren skal få gjennomført det kirurgiske inngrepet på en så god måte som mulig og for at dyret skal ha det trygt og godt.

Vi utfører de aller fleste typer operasjoner, alt fra enkel bløtvevskirurgi til avansert beinkirurgi. Vi har også utstyr og kompetanse til å utføre avansert ryggkirurgi. Ved alle operasjoner har veterinæren med seg en dyrepleier som har ansvar for anestesien. Dette sikrer at dyret får en så trygg og behagelig operasjon som mulig.