Røntgenrom

Røntgenrommet vårt har topp moderne utstyr med digital fremkalling. Dette sikrer optimalt resultat og gir topp bildekvalitet. Dermed kan vi få mer informasjon enn et tradisjonelt røntgenbilde kan gi, og det blir lettere å komme fram til riktig diagnose. Bildene fremkalles på omtrent 1 minutt, noe som sikrer mer effektiv arbeidsflyt og gjør det letter å ta nye bilder ved behov. Videre gir det digitale systemet oss mulighet til å gjøre nøyaktige målinger på bildene. Dette kan blant annet være viktig som forberedelse til operasjoner. Røntgenbordet vårt er en ekstra lang modell som gjør at også veldig store hunder får plass på bordet.

Ved røntgenundersøkelse kan man undersøke for skader og sykdomstilstander inne i kroppen. Her kan vi oppdage f. eks.:

  • Beinbrudd
  • Skader i ledd
  • Skader i rygg 
  • Sykdommer i hjerte og lunger
  • Indre blødninger 
  • Svulster 
  • Fremmedlegemer 
  • Blærestein 
  • Alvorlige indre skader. 

Vi kan også ta røntgen ved drektighet for å se antall foster. I tillegg brukes røntgen mye i forbindelse med operasjoner, f. eks. ved beinbrudd for å undersøke at bruddet er fiksert i korrekt posisjon etter operasjonen.