Tannrom

Vi har utstyr og kompetanse til å utføre det aller meste innenfor tannbehandling som f. eks. fjerning av tannstein, tanntrekk, rotfylling og tannregulering. Vi har digitalt tannrøntgen som er et viktig hjelpemiddel for å diagnostisere tannproblemer. Når vi tar røntgenbilder av tennene får vi god oversikt over hele tannen, inklusive røtter og beinvevet rundt tannen. Dette er viktig for å kunne oppdage forandringer som skjer blant annet ved periodontitt, pulpitt (tannrotbetennelse) og FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesion) hos katt.

Ved tannbehandling benytter vi alltid gassnarkose. Det vil si at dyret får puste inn oksygen og anestesigass via en tube vi legger ned i luftrøret. Dette er en svært skånsom og trygg form for anestesi. Ved tannbehandling vil bakterier spres via svært små vanndråper som kalles aerosoler. Fordelen med å legge ned tube i luftrøret i slike tilfeller er at vi får blokkert dyrets luftveier så det ikke puster inn noe annet enn anestesigass og oksygen, og man unngår dermed at dyret puster inn bakterier og tannsteinsrester som i verste fall kan føre til infeksjoner i luftveier og lunger. Under behandlingen ligger dyret på et bord med vannbåren varme. Dette sikrer at kroppstemperaturen oppdrettholdes under behandlingen. Dyret overvåkes kontinuerlig av dyrepleier med spesial kompetanse på anestesi. Monitoreringen gjøres både manuelt og ved hjelp av avansert overvåknings utstyr. Dette sikrer ditt dyrs komfort og sikkerhet under behandlingen.