Undersøkelsesrom

Klinikken har to undersøkelsesrom som brukes til polikliniske undersøkelser og behandlinger, konsultasjoner, helsesjekker, vaksinering, id-merking mm. Hvert rom er utstyrt med et heve/senke bord som gjør det enkelt å få store dyr opp på bordet. Det ene undersøkelsesrommet er utstyrt med ultralydapparat.

Alle typer smådyr er like velkomne og viktige for oss, enten det er snakk om en hund, katt, kanin, fugl, chinchilla, ilder, marsvin, rotte eller annen smågnager. Vi tar i mot alle slags pasienter til undersøkelse og behandling.

Klikk her for å lese mer om våre polikliniske tjenester.