Flått

Flått var tidligere et problem bare når man skulle reise bort, men i løpet av de siste årene er flått blitt et økende problem også i Trøndelag. Flåtten har nå etablert seg i hele Malvik og er påvist både i Oppdal, Orkdal og Selbu, steder som tidligere ikke ble regnet som "flått-område".

Insektene er blant de organismene som reagerer raskest på klimaendringer. De trenger kort tid på å vokse og utvikle seg og kan forflytte seg over store avstander. Utviklingen fra egg til voksent insekt går raskere jo hurtigere temperaturen øker. Et varmere klima fører derfor til at antallet flått øker i Norge. Samtidig sprer flåtten seg til stadig nye områder nordover. Flåtten trenger temperaturer på minst fem grader for å kunne vokse. Med stigende temperaturer øker også antallet dager hvor flåtten kan vokse og formere seg.

Mens flåtten tidligere stort sett oppholdt seg langs kysten viser funn, blant annet fra indre deler av Trøndelag, at den flytter seg stadig lenger innover i landet. Forskerne mener to andre faktorer, økning i hjortebestanden og tiltakende gjengroing i utmarken, også bidrar til økt flåttbestand i Norge. Dessverre liker de typisk turterreng, dvs. litt åpen blandingsskog og områder med litt fuktig engmark.

Å bli bitt av flått er i seg selv ikke farlig. Men det man frykter er bakterier og virus som flåtten kan overføre og som kan forårsake en rekke alvorlige sykdommer. Smitten overføres gjennom flåttens spytt og sykdommen kan bryte ut hele året fordi inkubasjonstiden kan variere fra noen dager til flere uker. Som regel vil et menneske merke om en flått har slått seg ned på kroppen og deretter fjerne parasitten. Verre er det for våre firbente venner. De har liten eller ingen mulighet til selv å bli kvitt en flått som har bitt seg fast. De vanligste bakteriesykdommene som overføres med flått både hos mennesker og dyr er Borreliose og Erlichiose. Både Borreliose og Erlichiose gir mange forskjellige sykdomstegn, noe som gjør det vanskelig å stille diagnosen uten blodprøve. Symptomene på borreliose kan være feber, tretthet, lammelser i ansiktet, epilepsianfall, muskelsmerter, halthet og ustø gange. Erlichiose gir noen av de samme symptomene som borreliose. Flåttbitt kan også overføre virus som kan føre til alvorlige sykdommer som hjernehinnebetennelse hos både mennesker og dyr, omtalt som det nye flåttviruset TBE (tick-borne encephalitis). Man skal være klar over at flåtten kan bytte vert, dvs. at en flått som din hund får med seg hjem kan krype over på deg eller andre i familien, suge blod og overføre smitte.

Trøsten er at det i dag finnes utmerkede mottiltak for å hindre flåttangrep på hunden og katten, og dermed unngå de sykdommene flåttbitt kan overføre.

Dersom man oppdager flått på dyret eller seg selv er det lurt å fjerne den raskt. Jo tidligere man får fjernet flåtten (helst innen 24 timer) jo mindre er risikoen for overføring av smitte. Det enkleste er å ta tak helt inn mot huden, bruk evt en pinsett, og vri rundt. Folkehelseinstituttet anbefaler pinsett for fjerning av flått. En annen mulighet er å fjerne flåtten med en flåttfjerner du får kjøpt hos veterinær eller på apoteket. Gamle råd som at man skal smøre inn flåtten med oljer, fett, smør, vaselin og sprit for å få den til å slippe taket anbefaler Folkehelseinstituttet ikke. Dette kan forsinke fjerningen av flåtten, med større risiko for sykdomssmitte som resultat.

Til å begynne med er flåtten bare noen millimeter stor og kan være vanskelig å oppdage, men etter et fullgodt blodmåltid er den ca 1 cm stor. Hodet og bena graver den inn i huden på vertsdyret, mens kroppen/bakparten er synlig. Det er ikke så farlig om litt av munnpartiet på flåtten skulle bli sittende igjen i huden. Den løsner og avstøtes som regel i løpet av noen dager, på samme måte som når man får en flis i fingeren. Det kan allikevel være lurt å rense stedet der flåtten har sittet med klorhexidin eller Pyrisept noen dager etterpå.

For å forhindre flåttangrep finnes det flere effektive legemidler som fåes på resept. Ett av legemidlene er flåtthalsbåndet Scalibor, spesielt egnet for hunder som bor i områder med mye flått. Det er effektivt 5-6 måneder og dekker dermed praktisk talt hele flåttsesongen. Scaliborhalsbåndet har også vist seg effektivt mot den plagsomme tuneflua på Østlandet og mot mygg på Finnmarksvidda. Scalibor tåler at hunden bader og blir våt, uten å miste effekt. For hunder som skal bevege seg i flåttområder kun i en kort periode eller der man ikke ønsker at hunden skal gå med halsbånd hele tiden, bruker man et "spot-on" middel. Dette er dråper som påføres huden i nakkeregionen (evt. i tillegg ved halerota), som regel Exspot, Bayvantic, Frontline eller Prac-tic. Disse er effektive i ca. 4 uker. For å kjøpe dråper eller halsbånd må man kontakte veterinæren for å kjøpe en resept. Det er kun ett legemiddel mot flått som er godkjent til bruk på katt. Dette heter frontline og finnes i dråper og spray, med effekt i ca. 2-4 uker. Det er meget viktig å merke seg at det er forskjellige preparater til hund og katt. Noen av midlene som brukes mot flått på hund kan gi forgiftning, og i verste fall død, om de påføres på katten!

Til tross for at Legemiddelverket flere ganger har gått ut med klare advarsler om at dyrebutikker selger flåtthalsbånd ulovlig, florerer det med flåttprodukter på markedet. Faren for bivirkninger med slike uregistrerte flåttprodukter er stor. I første omgang kan symptomene være kløe, men ved forgiftning oppleves fråde fra munnen, kvalme og oppkast, kramper eller skjelving i kroppen. I verste fall kan dyret bli så sykt at det dør. Vi oppfordrer hunde- og katteeiere om å melde fra hvis dyr får alvorlige bivirkninger i forbindelse med bruk av flåtthalsbånd. Det er kun flåttmidler og flåtthalsbånd fra apoteket via resepter fra veterinær som er godkjent for bruk på katt og hund.

Huskeliste før flåttsesongen starter i April/Mai:

  • Ta kontakt med veterinær for å få et effektivt flåttmiddel.
  • Sjekk at du har en flåttfjerner.