Reise til utlandet

Ved innførsel av kjæledyr fra EU-land (unntatt Sverige) er det et krav fra det norske Mattilsynet at dyret vaksineres mot rabies. Fra 01.01.2012 ble reglene for reise med kjæledyr endret. Dyret skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når det er tre måneder gammelt). Ved første gangs vaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Hvis dyret vaksineres igjen regnes vaksinasjonen som gyldig fra datoen vaksinen ble gitt, hvis gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke har gått ut da ny vaksine ble gitt. Kravet om rabiesvaksinering gjelder også ved innreise fra rabiesfrie stater, men ikke fra Sverige. Kjæledyr som ikke allerede har mikrochip må merkes med mikrochip ved første rabiesvaksine. Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011. Tatovering godtas nå bare dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011. Fra 1. mai 2013 er det også krav om at hunder må være id-merket og følges av pass også ved reise fra Sverige.

Ved utenlandsreiser må hunder (ikke katt og ilder) også behandles mot revens dvergbendelorm. Behandlingen må attesteres av veterinær i kjæledyrets pass. Fra 1. mai 2013 er reglene for behandlingsregime endret og det er nytt at behandlingen må attesteres av veterinær også i forbindelse med reise fra Sverige. Dvs. at den gamle regelen med egenerkæring bortfaller. Kjæledyret må behandles enten mellom 24 og 120 timer før innreise til Norge og behandlingen må utføres i det landet hunden reiser fra (det er altså ikke lenger mulig å behandle i Norge ved korte turer til utlandet). Reiser dere ofte kan dyret gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter skal dyret behandles minst hver 28. dag. Dyret må også behandles innen 28 dager etter siste behandling en siste gang etter siste innreise til Norge selv om dere ikke skal reise på nytt. Se også hva www.mattilsynet.no skriver reglene.

Mattilsynet anbefaler at du behandler hunden mot revens dvergbendelorm, også etter reise, selv om dette ikke er et krav.

Ved innreise til Norge fra EU-land bortsett fra Sverige skal alle medbragte kjæledyr deklareres på rød sone og gyldig pass fremvises. Gyldig pass skal være fylt ut med id nr (kjæledyret må være id-merket med chip eller tatovering), årlige rabiesvaksiner og ormebehandlinger.

Ved reiser til sydlige Europa med hund anbefaler vi også vaksine mot leptospirose, som er en bakterie som kan gi nyreproblemer, og behandling mot hjerteorm.

Vi gjør oppmerksom på at reise fra utlandet med andre dyr enn hund, katt og ilder ikke er lov uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

Husk at det er du som eier som er ansvarlig for å ha alt i orden i forbindelse med reise med kjæledyr. I Norge er det mattilsynet som skal kontaktes om du har spørsmål i forbindelse med innreise med dyr til Norge. For reise med dyr TIL et land må man kontakte myndighetene i landet man skal reise til.

Klikk her for å lese mer informasjon fra Mattilsynet