Terapeutiske øvelser

Hjemmetreningsprogram med terapeutiske øvelser er en viktig del av rehabiliteringen både for pasienter med kroniske lidelser eller etter akutte skader og sykdom. Dette inkluderer:

 • Passive øvelser hvor terapeuten utfører bevegelsen uten at dyret er aktivt med i bevegelsen. Disse øvelsene har blant annet til hensikt å vedlikeholde eller forbedre leddenes bevegelsesbane, forbedre eller vedlikeholde fleksibiliteten i muskulatur, sener og leddbånd og forbedre eller vedlikeholde kontakten mellom muskulatur og nervesystem. Eksempler på passive øvelser er stretching og Passive Range Of Motion (PROM). PROM går ut på at terapeuten beveger dyrets ledd, enten ved å bøye og strekke et og et ledd av gangen eller ved å bevege alle leddene i et ben på en gang ved å utføre en syklebevegelse. Det er viktig at bevegelsene utføres rolig og at man ikke påfører hunden smerte. PROM bruker vi ofte i situasjoner hvor hunden er ute av stand til å bevege leddene på egen hånd eller i tilfeller hvor aktiv bevegelse av leddet kan være skadelig for hunden, f. eks. rett etter et kirurgisk inngrep.
 • Assisterte øvelser hvor hunden oppmuntres til å selv være med på å aktivere muskulaturen slik at bevegelsene og øvelsene kan utføres. Disse øvelsene har til hensikt å øke styrke, utholdenhet, koordinasjon, balanse og stillingssans. Eksempler på øvelser er ståøvelser (for hunder med nedsatt neurologisk funksjon) og vektskiftningsøvelser, og øvelser utført på balansebrett og fysioballer.
 • Aktive øvelser hvor hunden gjennomfører øvelsen selv. Dette inkluderer trening i vanntredemølle, turer, trening i trapper, jogging, kavalettitrening, trening med vektmasjetter osv. Felles for disse øvelsene er at de skal gjennomføres på en kontrollert måte og målet er å øke styrke og utholdenhet.

Terapeutiske øvelser er alltid en viktig del av et rehabiliteringsprogram, og noe vi pleier å inkludere som del av hjemmetreningen. Det er viktig at øvelsene gjennomføres korrekt, derfor får du som eier alltid nøye instruksjoner og oppfølging.

Eksempler på indikasjoner for treningsterapi:

 • I etterkant av en skade
 • I etterkant av kirurgi
 • I etterkant av manuell terapi som følge av dysfunksjon i virvelsøyle eller ledd
 • I etterkant av traume
 • For å bygge muskelmasse eller forbedre stabiliserende styrke
 • Artroser
 • I etterkant av ryggmargsskader
 • Smerte
 • Overvekt
 • For unde hunder som trenger å utvikle kroppskontroll
 • For eldre dyr som trenger å opprettholde muskelstyrke og fremme økt sirkulasjon