Vaksine

Kaningulsott 
Kaningulsott er et svært smittsomt calicivirus som fører til leversvikt og indre blødninger hos kaniner. Symptomene er feber, nedsatt allmenntilstand og redusert appetitt. Noen kaniner får krampeanfall og blødninger fra nese og munn. Det finnes to typer av viruset: RHDV1 og RHDV2. RHDV1 har vært kjent siden 80-tallet, mens RHDV2 ble oppdaget i Frankrike i 2010. I flere Europeiske land er det vanlig å vaksinere mot kaningulsott, da forekomsten av viruset er veldig stor. I Nord Amerika ble det første utbruddet av RHDV2 registrert på et gårdsbruk i Canada i 2016; i etterkant har både USA og Canada opplevd store utbrudd de siste årene. Det er ikke utenkelig at vi vil få flere utbrudd av viruset i Norge også. 

Viruset smitter mellom individer via sekresjoner/ekskresjoner, og spres via andre dyr/insekter samt objekter. Viruset er også svært dyktig på å overleve lenge utenfor kroppen. Kroniske tilfeller er sjeldne, men forekomsten av kroniske tilfeller er høyere for RHDV2 sammenlignet med RHDV1. De fleste kaninene som rammes av viruset dør innen kort tid. Sykdomsforløpet påfører kaninen store lidelser, det finnes ingen behandling og ofte er avlivning eneste alternativ.


Det har heldigvis vært kun få isolerte utbrudd av RHDV2 i Norge foreløpig (i 2014, 2016 og 2019). Store kaninhold, kaniner som er mye ute, samt kaniner som er med på konkurranser hvor det er flere andre kaniner tilstede bør vaksineres. Dette er pga av at risikoen for smitte er mye høyere. Tilreisende på konkurranser kan ta med seg virus og spre det over et større geografisk område.

Eravac 
Eravac er en vaksine mot RHDV2 som ble godkjent av Mattilsynet i 2019. Vaksinen gis som en injeksjon under huden, og gjentas hver 9. måned. Bivirkninger fra vaksinen er vanlig (1 av 10), men er milde og forbigående. Registrerte bivirkningene er feber (>40.1 grader), og lokal hevelse (<2cm). Studier har vist at vaksinen er trygg å gi, og gir god beskyttelse mot viruset.