Artroskopi

Artroskopi kalles også kikkhulls kirurgi og er en metode vi bruker både for å undersøke og behandle skader og lidelser i ledd. Under en artroskopi bruker kirurgen vanligvis to innganger, såkalte portaler, inn til leddet og får et meget godt overblikk over hele leddet. Sårene etter en artroskopi vil være under 1 cm store og dette er mye mindre invasivt, samt gir bedre oversikt over hele leddet, enn om man åpner leddet for å undersøke og behandle. En annen fordel med artroskopi er at det medfører mindre ubehag og smerter og raskere restitusjon i etterkant av inngrepet.

De lidelsene vi oftest behandler artroskopisk er:

  • Løs bruskbit (Osteochondrosis Dissecans – OCD). Dette kan forekomme i alle ledd, men de vanligste leddene er skulder og albue.
  • Albueleddsdysplasi. Les mer om Albueledsdysplasi her: Albueleddsdysplasi (AD)
  • Undersøkelse av skulder ved mistanke om Medial skulderinstabilitet (MSI). Les mer om MSI her: Medial skulderinstabilitet