Korsbåndskade hos hund

Hva er korsbåndsruptur og hvorfor oppstår det?

Kneleddet er hundens mest kompliserte ledd både anatomisk, funksjonelt og ved behandling etter skade. Kneleddet stabiliseres av flere forskjellige leddbånd, blant annet det framre og det bakre korsbåndet. I de aller fleste tilfeller er det det framre korsbåndet som ryker. Det fører til at skinnbeinet glir framover i forhold til lårbeinet og skaper stor ustabilitet i leddet.

Hos mennesker er som regel traume årsak til korsbåndsavrivning. Hos hunder derimot skjer dette vanligvis ved en gradvis svekkelse av korsbåndet som til slutt ender i en avrivning. De rasene som statistisk sett er mest utsatt for korsbåndsavrivning er rotweiler, chow chow, boxer, berner sennen, bullmastiff, beagle, bulldog, labrador retriever, golden retriever og vorsteh. Noe av årsaken til dette er at en del hunder i disse rasen gjerne har rette knær og ugunstige vinkler på leddflatene inne i kneleddet slik at kreftene som virker på det framre korsbåndet blir veldig store. I tillegg vil overvekt eller ekstremt hard trening øke sannsynligheten for at en korsbåndsavrivning oppstår.

I de få tilfellene korsbåndsavrivning skjer som en traumatisk skade, uten noen svekkelse på forhånd, skjer det vanligvis når hunden løper og plutselig endrer retning eller lander feil etter et hopp.

Diagnostisering

Veterinæren diagnostiserer korsbåndsruptur ved at det er mulig å bevege skinnbeinet framover i forhold til lårbeinet (det er denne bevegelsen det framre korsbåndet hindrer). Dette gjøres under bedøvelse sånn at hunden er helt avslappet. I tillegg tar man gjerne røntgen for å undersøke om det er forkalkninger eller andre forandringer i kneleddet.

Kirurgi

Siden det rask danner seg forkalkninger i et ustabilt ledd er det viktig at hunden blir operert slik at kneet blir stabilt igjen. Det er beskrevet over 50 ulike kirurgiske teknikker for å behandle en korsbåndsruptur. Valg av teknikk er avgjørende for resultatet og mange av de tradisjonelle teknikkene som går i at man på forskjellige måter erstatter det ødelagte korsbåndet vil i de aller fleste tilfellene ikke gi et optimalt resultat, spesielt ikke på store og/eller aktive hunder.

De siste årene har det blitt utviklet flere foreskjellige teknikker for å eliminere behovet for det framre korsbåndet. Disse går ut på å endre biomekanikken i kneleddet på en sånn måte at hunden ikke lenger har behov for det framre korsbåndet. Den kanskje mest kjente teknikken kalles TPLO (Tibial Plataue Leveling Osteotomy). Veterinær Nicholas Morgan ved Sveberg Dyrehospital har utført mange TPLO med meget godt resultat. I tillegg har han operert en del TTA (Tibial Tubercel Advancement) og har god erfaring med dette. Ved Sveberg Dyrehospital tilbyr vi nå flere forskjellige teknikker for operasjon ved korsbåndsskade:

  1. Den teknikken vi har brukt mest er en relativt ny metode som heter TTO (Triple Tibial Osteotomy) som kombinerer fordelene med TPLO og TTA.
  2. TTAR (Tibial Tubercle Advancement Rapid) er en helt ny teknikk som vi i mars 2013 var den første klinikken i Norge som utførte.
  3. Tight Rope. En relativt ny teknikk i Norge som går ut på å stabilisere leddet med en tråd av kraftig, flettet materiale som skal holde hele hundens livs.

Vår erfaring er at prognosene ved alle disse teknikkene er gode med riktig opptrening og oppfølging. Årsaken til at vi tilbyr flere forskjellige teknikker er at vi hele tiden ønsker å gi et så godt tilbud som mulig. Vår erfaring er at det ikke finnes en «golden standard» når det gjelder operasjonsteknikk ved korsbåndruptur. Ved valg av teknikk vil blant annet rase, bruksområde og alder spille inn. Det at vi tilbyr flere forskjellige teknikker vil derfor gjøre at vi kan tilby en mer optimal og tilpasset behandling for din hund.

I tilfeller der det er aktuelt kan han også utføre en av de eldre teknikkene som kalles «over the top» som går ut på å lage et kunstig korsbånd av kroppseget vev som erstatning for det ødelagte. Ulempen med teknikken er at hunden gjerne får en del forkalkninger i etterkant og at man ofte ikke får et varig godt resultat. Men teknikken kan fungere godt på en del mindre hunder.

Rehabilitering

Etter operasjonen er det viktig med rehabilitering for å få et så optimalt resultat som mulig. Forskning har vist at hunder som er operert for korsbåndsavrivning får et mye bedre resultat når de får oppfølging med rehabilitering og fysioterapi. På Sveberg Dyrehospital kan vi tilby et skreddersydd opplegg med rehabilitering inne på klinikken og hjemmtreningsopplegg tilpasset den enkelte pasient. Dyrepleier og rehabiliteringsterapeut Sunniva Morgan har mye erfaring med rehabilitering etter korsbåndsskader og skrev også en omfattende fordypningsoppgave om dette emnet under dyrepleierstudiet.