Akuttkirurgi

Akuttkirurgi er inngrep som må utføres relativ raskt pga at tilstanden innebærer betydelige smerter eller risiko for dyrets liv. Siden dyret i de tilfellene det kreves akuttkirugi ofte vil være påvirket av de traumatiske skadene eller sykdomstilstanden som må behandles, vil akuttkirurgiske inngrep medføre en større risiko enn elektiv (planlagt) kirurgi. I de tilfeller det er forsvarlig å vente litt med operasjon prøver vi å stabilisere pasienten før inngrepet f. eks. ved å gi intravenøs væske, smertestillende, oksygenterapi og/eller blodoverføring om det skulle være behov for dette.

Vanlige akuttkirurgiske inngrep er livmorbetennelse, fremmedlegeme i tarm, tilstoppning av urinrør, keisersnitt, magedreining, blødende svulster ol. Også noen akutte skader som følge av ulykker, som f. eks. indre blødninger, sprukket urinblære ol. er tilstander som ofte må behandles akutt.