FAQ

Hva er fysioterapi for dyr?

Fysioterapi kan være nyttig i behandlingen av dyr med dysfunksjoner, skader, smerte og fysiske abnormaliteter. Fysioterapeutisk behandling inkluderer modaliteter (laser, elektroterapi, akupunktur etc.), leddmobilisering, bløtvevsmobilisering og massasje, terapeutiske øvelser, hydroterapi mm. Behandlingen baserer seg på terapeutens kunnskap om fysikk, biomekanikk, anatomi, fysiologi og psykologi.

Hvordan vet jeg om dyret mitt trenger fysioterapibehandling?

Innen humanmedisin er fysioterapi gjerne brukt etter skade eller kirurgi, og for smertetilstander og dysfunksjoner, samt nevrologiske lidelser/skader (f. eks. slag), frakturer, overstrekk, sårbehandling, idrettskader, artroser mm. Dyr kan få fysioterapeutisk behandling for de samme årsakene som mennesker. Det skjer dessverre ofte at dyrene våre ikke får den behandlingen de trenger etter skader eller operasjoner og dette kan hindre de i å oppnå full funksjon.

Eksempler på diagnoser som kan ha nytte av fysioterapibehandling:

  • Sene- og leddbåndskader
  • Beinbrudd
  • Ryggproblemer
  • Sykdommer og skader i nervesystemet
  • Skader og sykdomstilstander i ledd  (f. eks. artroser, HD, AD, OCD)
  • Skader i muskulatur
  • Uspesifikke bevegelsesforstyrrelser
  • Vektreduksjon
  • Eldre hunder med nedsatt bevegelsesomfang
  • Dyr som er utsatt for ekstra belastninger pga et høyt aktivitetsnivå kan ha nytte av forebyggende behandling som f. eks. trening i vanntredemølle, massasje og stretching.

Hva skiller undersøkelsen rehabiliteringsterapeuten gjør fra veterinærens undersøkelse?

En rehabiliteringsterapeut ser på funksjon og struktur relatert til diagnosen fra veterinæren. Forskjellige dyr kan ha samme medisinske diagnose (f. eks. korsbåndskade), men ha forskjellige problemer relatert til diagnosen. En fysikalsk undersøkelse vil vurdere ditt dyrs funksjon og definere den optimale behandlingen for å løse/bedre problemet. Behandlingen inkluderer individuelt tilpasset hjemmetreningsprogram i tillegg til behandling inne på klinikken.

Hvor mye koster det?

Kostnad vil varier som følge av flere faktorer, blant annet type skade/operasjon, varighet, dyrets progresjon underveis i behandlingen, eiers mulighet for oppfølging hjemme mm. Vanligvis koster en utredning av problemer i bevegelsesapparatet 1461,-. Dette gjelder tilfeller hvor dyret er undersøkt av veterinær uten at det er stilt noen eksakt diagnose eller hvor problemet er veldig komplekst. 1. gangs konsultasjon i forbindelse med oppstart av behandling og hvor dyret er operert eller hvor det er stilt en eksakt diagnose koster vanligvis 1035,-. Dette inkluderer undersøkelse, behandling og utarbeidelse av hjemmetreningsprogram. Oppfølgende behandlinger varer fra 30 til 75 minutter og pris varierer fra 456,- til 1394,- avhengig av behandlings kombinasjoner og lengde på behandlingen. Trykk her for prisliste.

Hvordan begynner jeg?

Snakk med veterinæren din om fysioterapi for dyret ditt. For dyr som ikke er undersøkt hos en av våre veterinærer må sykehistorie og røntgenbilder sendes over før første time.

Hvor lang tid tar det før jeg merker framgang?

Dette vil avhenge av diagnose og dyrets lidelse; man kan se framgang allerede etter en behandling, men det kan også ta 3 til 4 behandlinger før man merker noen endring. Hvis vi ikke ser framgang på 3-4 behandlinger må vi endre tilnærmingen til problemet og eventuelt endre behandlingsregimet.

Kan alle dyr ha nytte av fysioterapi?

De fleste dyr kan ha nytte av fysioterapeutisk behandling. Realistisk sett er det mange tilstander fysioterapi ikke kan kurere. For eksempel vil ikke fysioterapi behandling kurere kreft, artrose eller progressive nevrologiske tilstander. Fysioterapi kan imidlertid i disse tilfellene forbedre funksjon og livskvalitet.

Kan fysioterapi brukes forebyggende for friske dyr?

Fysioterapi har helt klart en rolle i forebygging av skader. I tillegg til at flere av behandlingsmetodene kan ha forebyggende effekt i seg selv, kan jevnlig gjennomgang av dyret også bidra til at eventuelle problemer kan oppdages og behandles på et tidlig stadie.