Levering og henting av pasienter

Rutiner ved oppstalling.

Klinikken har separate oppstallingsrom for hund, katt og gnagere og fugler. Vi har også et isolatrom for pasienter som ikke kan/bør oppstalles sammen med andre, dette rommet er utstyrt med et svært romslig bur som også kan brukes til store hunder. Vi har mulighet for oppstalling over natten for pasienter som skulle ha behov for dette. Innlagte pasienter vil få nøye oppfølgning av de ansatte ved klinikken.

Når pasienter skal gjennomgå større inngrep, eller behandling som krever anestesi ønsker vi at de leveres hos oss mellom klokken 08.00 og 08.30 om morgenen hvis ikke annet er avtalt. Dyret står oppstallet hos oss fram til det er klar til å hentes. Tidspunkt for henting avtales enten ved levering, eller ved at vi tar kontakt via telefon i løpet av dagen. Dyret er først klart til henting når det er helt våkent etter narkosen, og vi leverer aldri fra oss dyr som fortsatt sover.

Hva skal man huske på før man leverer dyret?

 • Ved avtalt anestesi skal hund og katt fastes fra klokken 20.00 kvelden før. Vann kan stå tilgjengelig fram til morgenen.
 • Kaniner og smågnagere kan ha tilgang på mat og vann som vanlig fram til innlevering.
 • Dersom dyret er under medisinering ønsker vi å vite om dette så vi får avtalt om disse skal gis om morgenen før operasjonen.
 • Dyret skal luftes godt så det får gjort fra seg før levering.

Ved levering:

 • Dersom vår veterinær allerede har undersøkt dyret kan man levere mellom klokken 08.00 og 08.30 hos en dyrepleier ved klinikken.
 • Henting avtales ved levering, eller ved at vi tar kontakt på telefon når dyret er klar til henting.
 • Det er viktig at vi har et telefonnummer vi kan nå dere på mens dyret er innlagt, for å kunne avtale henting eller for å diskutere eventuelle funn i utredning og/eller  videre behandling.
 • Vi gir alltid et prisoverslag før behandling. Det kan imidlertid oppstå uforutsette kostnader i løpet av dagen f. eks. på grunn av funn som gjøres underveis, tid- og medisinbruk ol. Ved endringer i behandling og/eller kostnader vil vi ta kontakt via telefon for å diskutere dette.

Ved henting:

 • Når dere kommer for å hente dyret vil veterinær eller dyrepleier gå igjennom dagens behandling, eventuell videre medisinering, veiledning om diett og fôring, hvilke kontroller dyret bør ha og eventuelt også hvilket opptreningsprogram vi anbefaler for å sikre god nok oppfølging av ditt dyr.
 • Vi sender med skriftlig informasjon om hvordan dyret skal følges opp i etterkant.
 • Vi sender med resept på eventuelle medisiner dyret skal behandles med etter hjemkomst.
 • Betaling skjer ved utlevering av dyret. Vi aksepterer betaling med Visa, Mastercard og American Express i tillegg til vanlige bankkort og kontanter. Kreditt kan fås via dyrekonto (Ressursbank) som ordnes hos oss. For å få kreditt via dyrekonto må søker være kredittverdig, dvs ha fast inntekt og ingen betalingsanmerkninger.
 • Er dyret forsikret har vi hos mange selskaper mulighet til å gjennomføre et direkteoppgjør med forsikringsselskapet slik at dere kun betaler egenandelen hos oss. Spør oss på forhånd om dette er aktuelt for dere. For å kunne gjøre dette trenger vi opplysninger om forsikringstaker og forsikringsnummer.