Ormekur (katt)

De vanligste typene innvollsorm hos katt i Norge er spolorm og bendelorm. Spolormen kan noen ganger påvises i oppkast eller avføring, med spaghettilignende fasong. Kattunger fødes ofte med spolormsmitte, spolormen kan ligge i en slags dvaletilstand uten å forårsake problemer for den voksne katten, for så å gå over til kattungene når de ammer. Bendelormsmitte kan oppstå ved at katten spiser byttet sitt (fugler/smågnagere).  Bendelormen består av flere ledd som kan løsne og skilles ut via avføringen. Små riskornlignende ledd kan sees rundt endetarmsåpningen hos katter med bendelorminfeksjon.

Symptomer på infeksjon med invollsorm kan være:

  • Vekttap til tross for god apetitt.
  • Dårligere pels.
  • Diaré/oppkast
  • Ubehag ved endetarmsåpningen.
  • Observasjon av bendelormledd ved endetarmsåpningen.
  • Opptrekte blinkhinner (det tredje øyelokket).

Man skal være oppmerksom på at katten kan være smittet av orm selv om den ikke har noen av de overnevnte symptomene. Det er derfor viktig å behandle regelmessig.

Kattunger etter utekatter bør rutinemessig behandles mot spolorm før de forlater oppdretter. Første behandling bør skje innen tre ukers alder og deretter ved avvenning for å unngå utvikling av voksne eggproduserende individer i tarmen og utskillelse av store egg mengder til miljøet. Kattunger etter innekatter vil i mindre grad bli utsatt for smitte, og behandles kun ved avvenning.

Katter som er ute, og som man vet jakter på og spiser fugler/smågnagere bør ormebehandles ca 4 ganger i året. Katter som ikke er kjente jegere eller ikke spiser byttet, og voksne innekatter behandles kun etter påvist infeksjon.

Ormekur til voksne katter finnes både som tabletter, pasta og som spot-on preparat som man kan dryppe på huden i nakken. Ormekur til både katt og hund er reseptbelagt. Du må derfor kontakte veterinær for å få utskrevet resept på ormekur. Dette for å sikre korrekt behandling og bruk av riktig preparat.