Vinkeldeformiteter i lemmene

Vinkeldeformiteter i lemmene, Angular Limb Deformity (ALD) på engelsk, er en eller flere vinkel- eller rotasjonsdeformiteter i et eller flere bein. Konsekvensene av ALD er funksjonell halthet som et resultat av unormal kroppsholdning, og smertefull halthet som et resultat av leddets inkongruens.

Den vanligste årsaken til ALD er asynkron vekst av et bein par (bein som sitter side om side), der et bein slutter å vokse for tidlig og fungerer som en buestreng, noe som får beinet ved siden av (som fortsatt vokser) til å bøye seg og eventuelt også vri seg. Noen hunderaser, f.eks. Bulldogs, Shih Tzu og Lhaso Apso, har en tendens til dette problemet som en del av den ønskede fasongen, og har blitt selektivt avlet med den hensikt å produsere uttalte vinkeldeformiteter. På et tidspunkt blir disse deformitetene overdrevne og gir funksjonell halthet og smerte. Andre hunder utvikler ALD fordi de har fått traumatiske skader i ung alder. Hvis disse skadene rammer et bein i et bein par som fortsatt vokser, kan veksten i det skadede beinet stoppe opp, noe som resulterer i ALD. Vi ser også at en del mindre raser kan utvikle ALD i bakbeinet i forbindelse med patellaluksasjon. Da angår problemet ofte lårbeinet, men kan også angå leggbeinet. Hos en slik pasient må både vinkeldeformiteten og patellaluksasjonen behandles for å oppnå et godt resultat.

Hvordan vet jeg om hunden min har ALD?

Hvis du eier en hund fra en rase som forventes å ha korte, buede lemmer, kan det være vanskelig å erkjenne at det er et reelt problem. Regelmessige konsultasjoner med veterinæren din under valpetiden kan hjelpe til med å oppdage problem tidlig. For disse rasene er å halte på en eller begge frambein det vanligste tegnet på et problem. Deformiteter kan også påvirke bakbeinene, men dette er mindre vanlig, med unntak av Dachs som har en tendens til deformiteter i fram- og bakbeinene. Hvis du har en ung valp som ikke kommer fra en rase der det forventes en hjulbeint holdning, bør alle eventuelle tegn på en synlig deformitet vurderes som vesentlige, og en veterinær ortoped bør oppsøkes så tidlig som mulig. Dersom hunden din diagnostiseres med patellaluksasjon bør den også undersøkes for ALD. Dersom en hund som også har ALD kun behandles for patellaluksasjon så vil resultatet ikke bli godt nok.

Hvordan diagnostiseres ALD?

ALD er et av de mest komplekse ortopediske problemene som rammer hunder. ADL diagnostiseres vanligvis etter en multimodal evalueringsprosess. Først må hunden din bli undersøkt av en veterinær ortoped for å avgjøre omfanget av deformiteten og hvor mye ubehag den forårsaker hunden din. Etter dette vil det sannsynligvis bli tatt røntgenbilder av begge frambeina, ev også bakbeina for sammenligning. Hunden må sederes eller få generell anestesi for at kvaliteten på bildene skal bli god nok. Det kan også være aktuelt med computertomografi (CT). CT-bildene gir kirurgen muligheten til å kartlegge og bygge et 3D-bilde av hundenes bein slik at den mest passende kirurgiske korreksjonsplanen kan planlegges.

Ved behandlingen av ALD ønsker vi, i prioritert rekkefølge, å:

  • lindre av smerte - Dette oppnås ved hurtig gjenoppretting av normal funksjon. Vanligvis kuttes det korte benet som fungerer som en buestreng nær det berørte leddet for å la beinet rette seg ut til en mer passende stilling.
  • rette eventuell eksisterende vinkel- og rotasjonsfeil - Dette oppnås ved å kutte det deformerte beinet og justere dem slik at de tilstøtende leddene er rette i forhold til hverandre. Benene festes i den nye stillingen ved hjelp av internfiksering med plater og skruer eller eksternfiksering med en ytre ramme.
  • forebygge ytterligere deformiteter ved fortsatt vekst av bein - Hos noen veldig unge dyr med betydelig gjenværende vekstpotensial må segmenter av bein fjernes for å forhindre at buestrengeffekten vil komme igjen etter at operasjonen er ferdig.
  • behandle ev forkortelse av beinet- Hos noen hunder påvirker for tidlig opphør av vekst begge beinene i et par. Hos disse hundene utføres romlig tilpasning ved bruk av en ytre ramme som letter daglig justering for å tillate vekst av lemmet over flere uker etter operasjonen. 

Hva er prognosen etter kirurgisk behandling?

Deformitetene kan være svært komplekse. Disse operasjonene er aldri enkle og ingen kan garantere et godt resultat. Vi har imidlertid god erfaring med disse pasientene og forventer et resultat som både dyr og eier er fornøyd med.