Vestlig akupunktur

Ordet akupunktur kommer fra latin: Acus betyr nål, og punctura betyr å punktere (stikke hull på/i). Altså involverer akupunktur å stikke tynne nåler gjennom huden. I tradisjonell kinesisk medisin (TCM) mener man at alle tilstander i kroppen, og også opprettholdelse av god helse, kan behandles med akupunktur.

Fra et vestlig, medisinsk ståsted holder ikke TCM teoriene mål, og man mener heller ikke at alle sykdommer og tilstander kan behandles med akupunktur. I vestlig akupunktur er smerte og triggerpunkter i muskulatur den vanligste indikasjonen for akupunktur. Den vanligste smertetilstanden vi behandler med akupunktur er smerte som følge av artrose, men også smerte assosiert med andre tilstander/skader som f. eks. muskelstrekk, ryggprolaps osv kan behandles. Funksjonelle tilstander slik som bla forstoppelse hos katt, og irritabel-tarm syndrom (IBS) hos hund kan også respondere positivt på akupunktur-behanding.

Det er mange som hevder de utfører akupunktur ved å stimulere akupunkturpunkter på andre måter enn ved hjelp av nåler. Dette kan f. eks. være ved hjelp av laser, trykk/pressur ol. Selv om dette også kan ha en effekt så er virknings-mekanismen en helt annen enn ved nåle-akupunktur, og det kan heller ikke defineres som akupunktur da akupunktur pr definisjon involverer å stikke nåler gjennom huden.

Akupunktur påvirker nervesystemet på flere forskjellige nivåer. Forenklet kan man si at akupunktur blant annet blokkerer smertesignaler. Stimuleringen fra akupunkturnåler vil for kroppen indikere en fare for vevsskade (uten at det er en reell fare!) og stimulerer raske nervefibre. Disse signalene vil prioriteres over andre signaler til hjerne da fare for vevsskade alltid er viktig. For pasienter med kroniske smerter vil dette bety at kroppen prioriterer signalene akupunkturnålene gir, over den kroniske smerten og dermed gir lindring fra de kronsike smertene. I tillegg vil akupunktur påvirke hjernen og sentral nervesystemet til å produsere mer av kroppens egne smertestillende stoffer (bla endorfiner). Om ikke ønsket effekt oppnås med «vanlig» akupunktur kan nålene stimuleres med strøm, noe som vil kunne gi en mer potent effekt.

De aller fleste dyr tolererer akupunkturbehandling godt og det er ikke uvanlig at de sovner under behandlingen.